Fase 1

Maatregelen fase 1

Op 1 april is gestart met fase 1 van de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Apeldoornseweg. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn diverse verkeersmaatregelen getroffen. Deze nieuwe situatie heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de omgeving van de Apeldoornseweg.

Fietsers 

De werkzaamheden en fasering hebben tot gevolg dat de fietspaden stad-in en stad-uit langs de Apeldoornseweg worden afgesloten. De fietsers zowel stad-in als stad-uit worden omgeleid via de Hommelseweg. Fietsers vanuit de omgeving Transvaalbuurt richting noorden kunnen via de Paul Krugerstraat/Jacob Cremerstraat, Hommelseweg en Dalweg hun route vervolgen.

Wij doen een dringend verzoek om de Apeldoornseweg met de fiets te mijden. De fietspaden zijn afgesloten en er is dus geen fietsverkeer mogelijk. U kunt via de achterliggende straten uw bestemming bereiken. Toch zien wij nog veel fietsers van de rijbaan gebruik maken. Dit leid tot gevaarlijke situaties. Voor uw eigen veiligheid, doe dit niet!

Afsluiting rijrichting Stad-in tussen Sonsbeekweg en Sonsbeeksingel 

Vanaf de Sonsbeekweg is het niet mogelijk om door te rijden richting centrumring. Het verkeer vanuit het noorden (A12) richting Arnhem centrum dient via de Sonsbeekweg te rijden. Het verkeer Stad-uit rijdt nu via de oude rijbaan Stad-in (rijdt dus tegengesteld). Deze gewijzigde situatie heeft tot gevolg dat het verkeer vanuit de wijken Sint Marten (Sint Marten, Nijhoffstraat en Jacob Cremerstraat) en Transvaalbuurt (Steijnstraat en Paul Krugerstraat) niet meer over de Apeldoornseweg richting centrumring kan rijden. Vanuit deze straten geldt een verplichte rijrichting richting A12. Verkeer richting centrumring kan via de Jacob Cremerstraat en de Hommelseweg rijden.

Wij hebben geconstateerd dat toch veel verkeer vanuit de diverse zijstraten richting centrumring wil rijden. Voor uw en onze veiligheid doen wij u het dringende verzoek dit niet te doen en de aangegeven rijrichting te volgen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en heeft gevolgen voor de doorstroming!

Afsluiting Pontanuslaan

De aansluiting van de Pontanuslaan op de Apeldoornseweg is afgesloten voor alle verkeer. Op dit kruispunt worden de gas-, waterleiding en het riool vervangen, waarna het kruispunt heringericht wordt. De Pontanuslaan is bereikbaar via de Dalweg. Het parkeerterrein Sickeszplein is en blijft bereikbaar. De afsluiting duurt tot eind april. Ten tijde van de afsluiting zijn de Sint Peterlaan en Lovinklaan normaal bereikbaar.

Bereikbaarheid wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier

Vanuit het noorden (A12/A50) zijn de wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier bereikbaar via de Dalweg en Hommelseweg. Door deze adviesroute te gebruiken verminderd de verkeersdruk op de Apeldoornseweg. Vanaf de centrumring zijn de wijken via de normale routes bereikbaar.

Bereikbaarheid Sonsbeekpark

Als gevolg van de werkzaamheden is het Sonsbeekpark vanuit de Apeldoornseweg minder goed bereikbaar. Ook zijn diverse parkeergelegenheden opgeheven waardoor nagenoeg geen ruimte is om te parkeren. Bezoekers van het park worden dan ook verzocht gebruik te maken van de ingang aan de Zijpendaalseweg en de hoofdingang aan de Apeldoornseweg te mijden.